[16 NOVEMBER 2018]

 

ORSA JÄRNVÄGSHOTELL SKA ÖVERTRÄFFA FÖRVÄNTNINGARNA

Oscar Diös vision är att återskapa samma känsla som vid nybyggnationen 1893 då den dåvarande framtiden och nya världen stod på tröskeln. Då som nu har järnvägen en betydelse i framtidsplanerna. Hotellet öppnar på nytt den 15 juni nästa år.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

 

[14 NOVEMBER 2018]

 

SKICKLIGE GRANDELL

Ernst Grandell har skrivit många fina dikter på orsamål. Han var också

illustratör och konstnär. Under många år var han anlitad av Landsmåls-

arkivet i Uppsala som meddelare av folkkulturen i Orsa.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

 

[13 NOVEMBER 2018]

 

7 FRÅGOR TILL ARNE HAMBERG

Orsakompassen träffade Arne och ställde de välkända sju frågorna.

Jag skrev ett brev till Olof Palme ...

...................................................................................................................................................................................................................................

 

[12 NOVEMBER 2018]

 

KÄNDA MÄN OCH KVINNOR FRÅN ORSA

På Blåsenborg finns en gata vid namn de Laval-vägen. Fast naturligtvis

stavad De Lavalvägen. Det ser bättre ut på skylten. En och annan av

oss får en lätt rysning av stolthet när vi ser namnet. Det syftar förstås

på Gustaf de Laval.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

 

[2 NOVEMBER 2018]

 

HALLOWEEN-OROSKÅPET

Du kanske ser fram emot Allhelgona med skräckblandad

förtjusning. Läs då Halloween-Oroskåpet på egen risk.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

 

[1 NOVEMBER 2018]

 

HALLOWEEN PÅ ORSAMÅL?

Redan på 20-talet rapporterades det om halloweenliknande

traditioner i Orsa. Så kallade Rädikallär smög omkring och skrämdes.

I ett gammalt orsamålsavsnitt avhandlades denna företeelse.

Den får nytt ljus nu.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

 

[1 NOVEMBER 2018]

 

KOMPASSENKORREN – ALBANIEN

Läs vykortet från Orsakompassens senaste korre, Janne Karlsson.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

NYHETER/REPORTAGE

ORSAKOMPASSEN 2018