ANNONSFORMAT

Tidningens format är 175 x 230 mm. Fyrfärg är genomgående i hela tidningen.

Uppslag 334 x 213 mm 12 300:–

Uppslagutfallande 350 x 230 mm 12 300:–

Helsida 161 x 213 mm 6 500:–

Helsida utfallande 175 x 230 mm 6 500:–

Halvsida liggande 161 x 105 mm 3 650:–

Halvsida stående 79 x 213 mm 3 650:–

1/4 liggande 161 x51 mm 1 900:–

1/4 stående 79 x 105 mm 1 900:–

1/8 liggande 79 x 51 mm 1 050:–

1/8 stående 38 x 105 mm 1 050:–

1/16 38 x 51 mm 620:–

Omslaget

Förstasidan, halvsida liggande 161 x 105 mm 4 700:–

Baksidan, helsida utfallande 175 x 230 mm 6 900:–

Baksidan, helsida 161 x 213 mm 6 900:–

Baksidan, halvsida liggande 161 x 105 mm 3 990:–

Baksidan, halvsida stående 79 x 213 mm 3 990:–

Vid annons med utfall (helsida + uppslag) tillkommer 5 mm åt vardera håll.

UTGIVNINGSPLAN 2019

Jonas Gustafsson

Tel: 0250-406 02, 070-397 55 30

E-post: jonas@orsakompassen.se

 

Lennart Bärjegård

Tel: 0250-406 08, 070-592 29 27

E-post: lennart@orsakompassen.se

 

Jenny Bergman

E-post: jenny@orsakompassen.se

Boka din annons för kommande nummer redan nu!

TEKNISK INFORMATION

Annonsmaterial: Digitalt

Rastertäthet: 133 linjer/tum (300 dpi)

Format: Endast färdigt digitalt annonsmaterial typ pdf eller eps enligt TS specifikation. Hör av er för information.

Format: 175 x 230 mm

Papper: G-print, 115 g/m2

BrandFactory Falun AB,

tel: 023-77 75 00

Reklamationer: Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag. Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet. För att reklamation skall vara giltig skall korrektur ha svarats på inom angiven tid. Avbokningar får ske senast dagen före sista bokningsdag för aktuellt nummer.

 

Rabatter: 10 % rabatt vid lämning av färdigt original.

Betalningsvillkor 10 dagar. Moms (25 %) tillkommer

på samtliga priser.

Ansvarig utgivare

Jonas Gustafsson, Pathos Reklambyrå AB

www.pathosreklambyra.se

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i utgivningsplanen

och vi reserverar oss även för feltryck och prisändringar.