7 frågor: Anders Chytraeus

7 frågor: Lars Uleander

7 frågor: Anders Gravsjö

7 frågor: Sara Hedman

7 frågor: Sigurd Jönsson

7 frågor: Anders Holm

7 frågor: Pernilla Tibo

7 frågor: Tomas Hanser

7 frågor: Ola Granholm

7 frågor: Margareta Kärn

7 frågor: Tommy Björklund

7 frågor: Lena Skarp

7 frågor: Agneta Törnberg

7 frågor: Johan Larsson

7 frågor: Marie Egeryd–Borg

7 frågor: Bosse Sigra

7 frågor: Jonas Svälas

7 frågor: Jörgen Hamrén

7 frågor: Annika Eriksson

7 frågor: Angelica Liljedahl

7 frågor: Ingrid Eriksson

7 frågor: Björn Sinders

7 frågor: Arne Lovar

7 frågor: Per Sundberg