7 frågor: Leif Friberg

7 frågor: Claus Peter Sochurek

7 frågor: Ewa Andersson

7 frågor: Magnus Bengtson

7 frågor: Kristina West

7 frågor: Helen Olpers

7 frågor: Stig Nilsson

7 frågor: K–G Ståbis

7 frågor: Roland Öjeskog

7 frågor: Kjell Holmstrand

7 frågor: Jerker Westin

7 frågor: Richard Bäcklund

7 frågor: Gunilla Elings Friberg

7 frågor: Annika Persson

7 frågor: Åsa Ringström

7 frågor: Göran NK Torin

7 frågor: Linus Bastman

7 frågor: EvaLena Johansson

7 frågor: Maria Andersson

7 frågor: Anna Berggren

7 frågor: Sigurd Mårsén

7 frågor: Katarina Hanser