7 frågor: Elle Thomée

7 frågor: Hans "Hansa" Olofsson

7 frågor: Conny Arvidsson

7 frågor: Ellenor Smids

7 frågor: Anders Olsson

7 frågor: Arne Hamberg

7 frågor: Anke Meyer

7 frågor: Bror Ax

7 frågor: Anki Lindquist

7 frågor: Helena Johansson

7 frågor: Ronny Frid

7 frågor: Johan Moraeus

7 frågor: Allan Andersson

7 frågor: Linnea Ohlsson

7 frågor: Annelie Sandqvist

7 frågor: Michael Dufva

7 frågor: Inga-Britt Persson

7 frågor: Jens Fälldin

7 frågor: Sune Asp

7 frågor: Karin Träff

7 frågor: Pia Ström

7 frågor: Mats Lusth

7 frågor: Torbjörn Persson