7 frågor: Elle Thomée

7 frågor: Hans "Hansa" Olofsson

7 frågor: Anke Meyer

7 frågor: Bror Ax

7 frågor: Allan Andersson

7 frågor: Linnea Ohlsson

7 frågor: Sune Asp

7 frågor: Karin Träff