KROSSA ÅLDERSFIXERINGEN

I SAMHÄLLET

AV STEFAN KARLSSON HÄGERMAN

ÅLDER: 48 år. SYSSELSÄTTNING: Dataprogrammerare och kompassenskribent.

I dagens samhälle blir de sociala kontaktnäten mer och mer fragmenterade. Vuxna träffar uteslutande vuxna, barn umgås bara med barn. Ungdomar umgås med andra ungdomar. Till och med de digitala mötesplatserna efterliknar detta och separationen mellan generationerna följer med in i den digitala världen med vuxenforum, barnportaler och så vidare.

INGA NATURLIGA MÖTESPLATSER

Det finns inga naturliga mötesplatser där barn, ungdomar, vuxna och åldringar umgås tillsammans. Jag tror att det bygger klyftor och gör att den totala gemenskapskänslan i samhället minskar, man förstår inte varandras vardag lika bra helt enkelt. Vilka förebilder får våra unga när vi inte har bra plattformar för dem att möta vår äldre population som har en hel livstid med erfarenhet i bagaget? Vilken förståelse får vi vuxna för våra unga när vi inte har en bra kontaktyta för möten?

INKLUDERING ÄR EXKLUDERING

På något sätt så verkar hela samhället sträva efter denna åldersfixerade separatism. Allt ska separeras och vara för sig och sköta sitt. Om man skapar en grupp med gemensamma värderingar och håller sig inom den gruppen, så har man samtidigt definierat vilka som inte tillhör den gruppen. När man inkluderar så exkluderar man samtidigt. Man förlorar kontaktytor som kan bygga förståelse mellan generationerna. Man får inget byggande av ömsesidig respekt, ingen automatisk empati mellan åldersgrupper. Man har mindre förståelse för varandra helt enkelt.

GEMENSKAP UTAN SEPARATISM

Vi måste skapa platser där vi alla möts naturligt, utan vattentäta skott mellan åldersgrupperna. Fritidsgårdarna bör vara mer som bibliotek, där man kan ha ett lånekort, oavsett vilken ålder man har. Där ungdomar kan umgås med den egna gruppen men även möta andra målgrupper. Där en förälder, barn eller hela familjer kan hänga efter jobbet och träffa andra, spela spel, skapa eller bara prata. Pensionärsklubben kan förlägga sin eftermiddagsfika på ungdomsgården. Kommuner kan arbeta aktivt för att bryta åldersseparationen, skapa mötesplatser där alla åldrar är inkluderade. Även lokala företag kan delta i arbetet, öppna upp sina lokaler, t.ex. fikarum, träningslokal osv för möten. Genom att bygga ett mindre åldersfixerat samhälle bygger vi ett snällare, mer förstående och empatiskt samhälle.

HUR BLIR JAG KOMPASSENSKRIBENT?

Har du alltid drömt om att vara skjutjärnsreporter? Nu har du chansen! Mejla in din artikel eller ditt nyhetsstoff tillsammans med ett foto på dig själv till

info@orsakompassen.se. Vi läser allt som kommer in och svarar om publicering av ditt bidrag är aktuellt på Orsakompassens hemsida, sociala medier och/eller i den tryckta tidningen. Rubrik och ingress sätts av oss, men föreslå gärna en egen. Längden på texten spelar ingen roll då vi gärna publicerar artiklar och nyheter i alla olika varianter när det gäller såväl textmassa som nyhetsvärde. Artiklarna är inte avsedda för ett kommersiellt syfte. Orsakompassen förbehåller sig rätten att korta ner, redigera och i värsta fall refusera hela texten. För att inte bli totalt nekad föreslår vi att texten håller en hyfsad god ton och inte strider mot pressetiska regler och svensk lagstiftning.