Någonstans i orsaskogarna finns dessa lite udda ting. Kan du lokalisera platsen? Skicka in svaret till redaktionen

och var med i utlottningen av fyra trisslotter. Vi drar två vinnare av de som har flest rätt som får två trisslotter vardera.

TÄVLING – VET DU VAR?

Skicka in ditt svar antingen via mail till info@orsakompassen.se, via post till Orsakompassen Box 10, 79421 Orsa

eller i ett privat meddelande på facebook. Tävlingen avslutas måndag 8 oktober. Lycka till!